top of page
Namnlös design (65).png

"Samhällsförändring – tillsammans!

Vi arbetar för en framtid där livschanserna inte avgörs av om man föds i Botkyrka eller på Lidingö, Där mångfald ses som en resurs och inte som ett hot, där Botkyrka inte delas utan håller ihop! Där engagemang växer genom ett levande föreningsliv. Förändringen gör vi inte själva, den gör vi tillsammans!"

Samhällsförändring tillsammans!

Förändringen gör vi inte själva, den gör vi tillsammans.

 

Vi lever i en föränderlig tid, och det förpliktar ABF Botkyrka-Salem att ständigt anpassas med tiden och med de förutsättningar som finns. Vi ser det som en styrka att göra en framtidsinriktad och ambitiös avdelning, och att göra det tillsammans med andra i en bred samverkan. 

 

Ytterst handlar det om att målinriktat arbeta för ett bättre Botkyrka där ingen lämnas utanför. Där framtidstron ökar och alla får jämlika livschanser. Det handlar om en samhällsomdaning utifrån arbetarrörelsens grundvärderingar som görs genom en betydande bildningssatsning tillsammans med andra!

 

ABF Botkyrka-Salem har fem övergripande prioriterade inriktningar för framtiden

  • Motverka klassamhället genom lokal närvaro

  • Öka framtidstron genom att engagera fler unga

  • Stärka folkrörelserna

  • Vara en spegelbild av det samhälle vi vill skapa

  • Stärka cirkelledarnas ställning 

 

_edited.jpg
8_edited.jpg

Engagera dig eller
din förening!

För att lyckas med samhällsförändring behöver vi att brett arbete med engagemang från de många.

 

Ett gemensamt fokus på framtida tillstånd för Botkyrka och Botkyrkaborna. 

Vi kommer gärna ut till Er och håller antingen ett samtal eller en workshop kring ABFs  roll i Botkyrkas framtid. Vi behöver Er i alla delar av arbetet, från det lilla till det stora.

 

Det är från idén om den konkreta föreläsningen eller studiecirkeln till de övergripande strategiska prioriteringarna. 

bottom of page