top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Öppet brev – styrelsen ABF Botkyrka-Salem

Till dem som berörs

Vi som undertecknar detta brev är förtroendevalda ledamöter i styrelsen för ABF Botkyrka-Salem.

Vi är stolta över vårt uppdrag. Vi arbetar ideellt med att leda en modern folkrörelse som genom sin breda folkbildningsverksamhet gör skillnad. Som ger människor möjligheter att växa som individer och som samhällsmedborgare i vår hemkommun Botkyrka.


Vi har, sedan 2019, aktivt arbetat efter ABF Botkyrka-Salems vision och vi tar den på allvar. Vår vision säger bland annat att vi ska värna civilsamhället, som en fristående röst i samhällsdebatten. Detta är en viktig förutsättning för en levande demokrati och något som vi inte kommer att avvika ifrån.


Under nästan ett års tid har vi upplevt hur Botkyrka kommun, systematiskt har misskrediterat vår organisation. Det vi framförallt syftar på , är kommunens mediala utspel kring beslutet att med kort varsel stänga ner sju mycket välfungerande fritidsgårdar. Underlaget för detta drastiska beslut motiveras retroaktivt av den rapport som ett externt säkerhetsbolag tog fram på uppdrag av Botkyrka kommun. En rapport som vi menar ger en helt felaktig bild av verksamheten.


Vi har bemött kommunens anklagelser på punkt efter punkt. Kommunens återkoppling har varit ett konstant ifrågasättande av ABF som organisation. När vi via en medarbetare i kommunen får veta att det finns en originalrapport anmälde vi ärendet till Kammarrätten, som i sin tur beordrar kommunen att lämna ut originalrapporten. En rapport som man tidigare har förnekat att den har funnits och som kommunen gjort väsentliga förändringar i.

Det fanns alla möjligheter att föra en dialog med ABF Botkyrka-Salem innan rapporten färdigställdes, och därmed ge oss, som motpart, rimliga förutsättningar att bemöta anklagelserna. Nu blev det tyvärr inte så, men frågorna återstår: Vad var kommunens syfte och motiv till att aktivt förneka att det fanns en originalrapport? Vad var syftet med att påstå att den kommunbeställda utredningen varit extern och oberoende? Varför ville Botkyrka kommun inte ha svar på sina frågeställningar? Varför togs information som talade till ABFs fördel bort? Varför har ABF Botkyrka-Salems svar på den kommunbeställda partsinlagan inte vägts in?


Det är utifrån allt detta vi med häpnad noterar att kommunen bara tuffar vidare som ett ånglok, och ignorerar all fakta och alla de brister i kommunens hantering som vi synliggjort. Vi är en liten avdelning med begränsade resurser, något som kommunen använder strategiskt.


Snart ett år har gått. Vi som styrelse vill få ett avslut på denna fråga i och med att ABF inte längre bedriver någon fritidsgårdsverksamhet. ABF planerar inte heller för att engagera oss i denna typ av kommunal entreprenadverksamhet – fritidsgårdarna är ett avslutat kapitel för ABF Botkyrka-Salem.

Dock behöver vi komma till ett mer formellt avslut och det handlar, i våra ögon om tre saker;

  1. En ursäkt från Botkyrka kommun för att man bröt avtalet på felaktiga grunder, och för den kommunikation som Botkyrka kommun fört kring ärendet.

  2. Att kommunen avfärdar den kommunbeställda utredningsrapporten

  3. Att kommunen gör en utbetalning till ABF Botkyrka-Salem avseende de merkostnader som har uppstått på grund av nedstängningen

Till sist: Vi som styrelse för en bildnings- och folkrörelseorganisation ser vilka problem och utmaningar som finns de olika kommundelarna. Denna kunskap och insikt gör oss än mer övertygade om att vi som organisation, måste öka vår lokala närvaro för att på detta sätt ge fler Botkyrkabor – unga som gamla - en möjlighet att göra sin röst hörd och att ta plats i samhällsdebatten och på detta sätt också medverka i lokalsamhällets fortsatta utveckling.

/Styrelsen för ABF Botkyrka-Salem

Christina Zedell

Stefan Svensson

Jan Karlsson

Kenny Norlander

Marit Normasdotter

Maria Gawell-Skog

Lars-Göran Liljedahl

Petra Nylund

Margaretha Holmqvist

Dinkha Elia


1 435 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page