top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Dag Ahlse – Håll fingrarna borta från den grundlagsskyddade föreningsrätten

I en insändare i mitt i Botkyrka den 24 december kräver Centerpartiets gruppledare Dag Ahlse att ledningen för ABF Botkyrka-Salem skall avgå. Vi som utgör den förtroendevalda styrelsens för ABF Botkyrka-Salem vill på detta sätt bemöta de anklagelserna som Ahlse riktar mot vår ledning och mot vår verksamhet.


Dag Ahlse kräver i sin insändare, att ABFs ledning ska avgå. Dessa avgångskrav innebär ett kraftfullt ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsrätten. Låt oss vara tydliga på denna punkt - Vi förbehåller oss rätten att som en fri och obunden organisation välja och granskar våra förtroendevalda på våra årsmöten. För övrigt följer vi de lagar och avtal som finns på den svenska arbetsmarknaden avseende anställningstrygghet för våra anställda!


Vi ställer oss också frågan - vad har en PRO-studiecirkel i Spanska, en föreläsning om avhopparverksamhet eller en svenskacirkel för flyktingar från Ukraina med stängningen av fritidsgårdarna att göra? Vårt problem är att Dag Ahlse uppenbarligen inte ser denna skillnad i och med att han medverkar till att hålla inne det kommunala folkbildningsstödet till ABF!

Det är för oss också anmärkningsvärt att Dag Ahlse skriver sin insändare bara veckor efter avslöjandena om att kommunen har anställt (var fjärdeanställd) dömda personer som just nu, i skrivandes stund, ansvarar för barnens trygghet i de kommunalt drivna fritidsgårdarna. Vad har Dag Ahlse för kommentar till denna uppseendeväckande och anmärkningsvärda anställningsprocess?


Dag Ahlse påstår vidare att vår ledning inte har agerat då det gäller trygghetsfrågorna för de barn och ungdomar som besökte våra fritidsgårdar. Påståendet kan inte vara längre ifrån sanningen. Vi rekommenderar Dag och kommunen att ta del av de brev och mejl som vår ledning, vid ett flertal tillfällen och under många år, skickat till Kultur- och fritidsförvaltningen, trygghetsavdelningen såväl som till den politiska ledningen. Där framgår det tydligt att vår ledning påtalat problem kopplat till kriminalitet runt kommunens verksamheter som riskerade att felaktigt tillskrivas ABF. Vår ledning har mötts av tystnad och passivitet från kommunen och vi väntar fortfarande, flera år senare på svar!


Kommunen bestraffar nu alla de kommuninvånare som årligen deltar i ABFs breda folkbildningsverksamhet – en verksamhet som samlar drygt 2 000 Botkyrkabor varje år.


Vi som styrelse för ABF Botkyrka-Salem vet att vår verksamhet fyller en viktig folkbildande funktion i de olika kommundelarna och vi är beredda, tillsammans med vår ordförande och våra chefer, att fortsätta vår satsning på en bred folkbildningsverksamhet som ger fler människor möjlighet att ta plats och växa som samhällsmedborgare. Folkbildningen har aldrig varit viktigare än nu.


I övrigt kan vi önska att kommunens ogrundade smutskastning av ABF ska få ett slut. Det gagnar inte den mängd viktiga och utvecklande aktiviteter för vuxna såväl som barn som ABF bedriver. Vi ser fram emot ett kommande samtal, på likvärdiga grunder, som handlar om kommunens stöd till en fortsatt positiv utveckling av en lokalt förankrad folkbildningsverksamhet i Botkyrka. Vi utgår och hoppas att det finns någon eller några hos kommunen som kan se helheten, det absurda i situationen och som delar vår ambition att ta sig framåt?


Avslutningsvis, vi välkomnar alla intresserade organisationer som vill och som, trots kommunens och Dag Ahlses försöka att strypa den progressiva folkbildningen, väljer att samarbeta med oss för att utveckla civilsamhället i kommunen.


Tillsammans gör vi en annan värld möjlig!/ Styrelsen för ABF Botkyrka-Salem

818 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page