top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Pressmeddelande

Laglighetsprövning och granskningsrapporten som blev till en partsinlaga?


Botkyrka kommun har tillsammans med ett säkerhetsbolag, utrett ABF Botkyrka-Salems drift av eftermiddags- och fritidsgårdsverksamhet. Den 11 februari fattade Botkyrka kommun beslut om att ensidigt säga upp avtalen för drift av eftermiddags- och fritidsgårdsverksamheten. Grunderna för beslutet har inte presenterats för ABF Botkyrka-Salem eller allmänheten. En laglighetsprövning av beslutet därför lämnats in till förvaltningsrätten.


”Jag har nåtts av indikationer att rapporten kring den pågående granskningen snart ska färdigställas. jag sitter fortfarande och väntar på att bli intervjuade av säkerhetsbolaget. Vi har hört av oss till både säkerhetsbolaget och kommunen med en uppmaning om att låta oss komma till tals innan rapporten färdigställs.”

Sebastian Flygar – ombudsman/chef för ABF Botkyrka-Salem


Inga intervjuer har genomförts med företrädare för ABF vilket vi finner vara synnerligen anmärkningsvärt! Normala tillvägagångssättet är att bägge parter får ge sin syn på den uppkomna situationen.


”Jag kan såhär långt noterat att granskningen inte är oberoende. I mina ögon är det rimligt att betrakta utredningen som en ren partsinlaga från Botkyrka kommun – en rapport långt ifrån lagom! Vår uppfattning är att kommunen inte ska vara operativt inne i ett sådant här ärende.

Jag tycker att det är synd att hela utredningen bygger på ensidiga intervjuer med visselblåsare, och att utredningen inte låter oss komma till tals. Processen och hanteringen är minst sagt är rättsosäker.”


”Dessutom har vi i ett tidigare skede anmält det aktuella ordförandebeslutet till förvaltningsdomstolen, ett kommunalt beslut som innebar, att kommunen, med omedelbar verkan, stängde ner åtta verksamheter. Vi vill, med andra ord, få till stånd en laglighetsprövning av detta beslut, som i mina ögon är både ett förhastat och dåligt underbyggt beslut.”

Sammantaget måste man ställa sig frågan vad är det egentliga syftet med kommunens agerande?”

Christina Zedell - ordförande för ABF Botkyrka-Salem.

210 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page