top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Kommunen angriper ABF Botkyrka-Salem igen

Kommunen fortsätter sprida osanningar om ABF Botkyrka-Salem och processen kring stängning av fritidsgårdarna. Denna gång genom en rapport till kultur- och fritidsnämnden.

Vi har skrivit ett svar till nämnden på tjänstemannarapporten.

I ABF Botkyrka-Salems svar till kultur- och fritidsnämnden lyfter vi bland annat:

  • Uttalandet från en polis i utredningsrapporten är inte att betrakta som polismyndighetens uppfattning. Polismyndigheten beskriver den så kallade anonymiserade poliskällan i rapporten som en ”subjektiv partsinlaga”, det vill säga; inte polismyndighetens uppfattning.

  • Kommunen bjöd aldrig in ABF Botkyrka-Salem till dialog.

  • Tjänstemannarapporten stärker ABF Botkyrka-Salems bild av att syftet med utredningen har från start varit att avbryta samarbetet mellan ABF Botkyrka-Salem och Botkyrka kommun.

  • ABF Botkyrka-Salem tar och har tagit anklagelserna i utredningsrapporten på allvar. Vi har utrett och gått igenom samtliga anklagelser punkt för punkt och genomlyst organisationen.

  • ABF Botkyrka-Salem har tagit ansvar och vidtagit en rad åtgärder kopplat till händelser som lyfts i utredningsrapporten (som härleds till våren 2020). De flesta åtgärder genomfördes år 2020 och utvecklingsarbetet har fortsatt sedan dess.

KOFnämndsvar
.pdf
Ladda ner PDF • 2.04MB


Här hittar du kommunens rapport:

2022-04-19 Kallelse och handlingar KFN
.pdf
Ladda ner PDF • 4.82MB


507 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page