top of page

Pressmeddelande

I ljuset av den senaste tidens politiska turbulens i Botkyrka, har styrelsen för ABF Botkyrka-Salem fattat det svåra beslutet att påbörja arbetet med att utreda förutsättningar att genomföra en sammanslagning. En sammanslagning skulle innebära att ABF Botkyrka-Salem och någon annan ABF-avdelning går ihop och bildar en ny avdelning. Denna åtgärd är motiverad av att vi vill värna folkbildningen för de boende i Botkyrka och i Salem.

 

Under den senaste tiden har vår avdelning lidit av en allvarlig skada till följd av den politiska turbulensen som präglat Botkyrka. Det har blivit uppenbart att vår avdelning riskerar att fortsätta användas som ett slagträ i den politiska debatten – det är inte längre hållbart!

 

Vår prioritet är, och har alltid varit, att främja folkbildning och stödja Botkyrkas och Salems invånare. I ljuset av de pågående händelserna och för att säkerställa att vårt engagemang för samhället inte försvinner, har beslutet om sammanslagning blivit nödvändigt för att skydda och upprätthålla värderingar och verksamhet som folkbildningsorganisation.

 

Vår grund innebär att vårt engagemang för folkbildning och samhället inte minskar. Tvärtom är vårt fokus att möjliggöra och förstärka tillgängligheten till folkbildning för de boende i Botkyrka och i Salems.

 

Vi tackar alla som stöttat avdelningen under de utmanande tider som avdelningen gått igenom. Vi ser fram emot att fortsätta att stödja kommuninvånarna i Botkyrka och Salem på nya sätt och är övertygade om att denna förändring kommer att främja ett hållbart engagemang för folkbildning och samhällsbyggande.

 

Tillsammans fortsätter vi att göra en annan värld möjlig – om än i nya organisatoriska former!

 

/Styrelsen för ABF Botkyrka-Salem

 

För frågor kontakta:

 

Christina Zedell – Ordförande

070-530 42 28, christina.zedell@outlook.com

 

Sebastian Flygar - Ombudsman

070-258 51 08, sebastian.flygar@abf.se

bottom of page