top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

PRESSMEDDELANDE

ABF Botkyrka-Salem avfärdar kommunens utredningsrapport

”ABF Botkyrka-Salem avfärdar kommunens utredningsrapport, utredningen är inte bara full av felaktigheter och lösryckta påståenden utan det står att finna direkta lögner i rapporten.
Anmärkningsvärt att kommunen också i skrivande stund – struntar i utredningens slutsatser i och med att man just nu rekryterar f.d ABF-anställd fritidsgårdspersonal till sin egen fritidsgårdsverksamhet. Personal som i utredningen beskrivs som kriminellt belastad och allmänt opålitliga!”

Christina Zedell ordförande för ABF Botkyrka-Salem.

ABF Botkyrka-Salem har länge kritiserat Botkyrka kommun för att kommunens verksamhet är både kostsam, håller låg kvalitet och framför allt bidrar till otrygghet och kriminalitet.

ABF Botkyrka-Salem har sedan 2019 påtalat problemen och riskerna med fritidsgård i Albys hjärta. Avdelningen har lyft problemen med att finnas så nära centrum och problemen med själva huset (som ägs och sköts av kommunen) inte är bemannat och drar till sig problem. Avdelningen har bett kommunen om att få flytta verksamheten till en annan plats, för att kommunens misslyckande inte ska spilla över på, eller sammanblandas med, ABFs verksamheter.

Kommunen har istället tvingat ABF ta emot äldre ungdomar än vad ABF bedömt säkert (efter att kommunen hastigt la ner sin egen verksamhet för den äldre målgruppen), och konsekvent vägrat ABF skapa aktiviteter för till exempel pensionärer och kvinnor i huset. Något som både polis och socialtjänst lyft fram som viktigt och trygghetsskapande.

Att nu peka ut ABF som problemet är inget annat än ett cyniskt försök att komma undan medborgarnas rättfärdiga kritik.

”Jag är väldigt ledsen över kommunens vilja att befästa en så kraftigt missvisande bild, och skapa obefogad oro hos föräldrar och besökare. Jag kräver bevis! kommunen är oss och allmänheten svaret skyldiga – vad handlar detta egentligen om?”


”Om kommunstyrelsens ordförande hade bemödat sig med att besöka åtminstone någon av våra verksamheter , så hade hela ”utredningen” fallit.”

Sebastian Flygar – ombudsman/chef för ABF Botkyrka-Salem


ABF Botkyrka-Salem kommer att bemöta kommunens partsinlaga i varje enskild del.

Kontakperson: Christina Zedell - 070-530 42 28

275 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page